Thng bo v Chc Mừng .

 

Knh thưa qy v lời đầu Tin xin Knh chc Qy thầy c ,qy V ,cc Huấn luyện vin Khoẻ mạnh ,bằng an ,Thăng tiến trn mọi mặt .Phần thứ hai xin được thng bo đến qy vị tnh hnh pht triển tại Texas ni chung trong thng h vừa qua .

 

1/Trại h trong thng bảy vừa qua đ thnh cng tốt đẹp với 400 mn sinh phụ huynh tham dự .gồm nhiều v đường quanh Texas đến tham dự c cc v đường ,mn sinh tại dallas do v Nguyễn Tiến Ha ,Cc HLV đ khng quản ngại 6 tiếng li xe để về tham dự ,C Gaveston do VS L Đon v cc mn sinh về tham dự.

-Đặc biệt ngoi Texas c V Nguyễn văn Cường Từ Okahoma ,VS Đặng Đnh Phc từ Kansas Vovinam Xin cm ơn đến qy v .

-Ring tại Houston đ c cc v đường như: VĐ Linh sơn - Vovinam Lộ Đức.Vovinam Ngi Lời Nhập Thể -Vovinam Huffmeiter,Vovinam Hoa Lư,Vovinam Thng Thin Tự ,Vovinam Từ bi Đạo Trng ,Vovinam La Vang ,Vovinam Sugerland . v.v...

-Trong ngay Trại H 2010 cũng lm lễ tưởng niệm cố v   Nguyễn Lộc v cc v đ hy sinh nhiều cho Vovinam đ ra đi .

-Trong ngy Tưởng niệm 50 năm Vovinam Texas cũng thăng đai cho 40 mn sinh cc cấp ln đai từ đai đen đến Chuẩn hồng đai (cc mn sinh đ trng tuyển qua kỳ thi vừa qua theo chương trnh huấn luyện của Texas)

 

2/Vovinam Texas cũng thng bo v chc Mừng ,khen thưởng đến Cc v v cc Huấn Luyện Vin sau :

 

-CHC MỪNG V L Đon :D bn bựu với cng việc v sự kh khăn sau trn bo Katrina V L Đon cũng cho ti hoạt đng lại v đường tại Gaveston -Ngai ra trong tuần qua vo đầu thng 8/2010 đ cho khai giảng thm một v đường Vovinam Cc Thnh Tử Đạo tại vng south 45 .VS Đon cho biết đ c trn 60 v sinh ghi danh học .

Thnh thực chc mừng đến v Le Đon -V Anh Thy v cc HLVtại Đy v khen ngợi tinh thần của qy vi .

 

-CHC MỪNG LINH MỤC Thomas H Quốc Dũng v cũng l Huấn Luyện vin của Vovinam Texas Hiện đang Phụng vụ  Gio dn tại Long Beach .

Trong tuần qua cũng đ mở lớp tập tại trung tm dng Cha cứu thế tại LongBeach đy l lớp đầu tin pht triển tại vng ny v Linh mục H đ đứng ra phụ trch dậy,v điều hnh ,hin Linh Mục cho biết đ c khoảng 45 v sinh ghi danh .Xin được Chc mừng -Khen Thưởng đến HLV H Quốc Dũng .D Linh Mục rất bận trong việc diều hnh tại gio xứ nhưng Linh mục cũng khng qun pht triển xy dựng giới trẻ tai đy ,Hy vọng vovinam tại thnh phố ny sẽ pht triển mạnh hơn .

 

-CHC MỪNG V trợ huấn Nguyễn văn Ti trước đy được thụ huấn tại Đại học U of H v được sự du dắt của VS Nguyễn Thế Hng -VS V Trung nay đ quyết định Mua đất thnh lập v đường Vovinam tại vng Pearland (như vậy vovinam tại Texas đ c 3 trung tm vovinam do chnh người vovinam mua dất v Thnh LậpHiện đ khai trương v đường trong thng vừa qua ,mặc d mới mở tại thnh phố ny nhưng cũng thu ht cc người bản xứ tại đy ,theo VS Ti v HLV Trinh Đinh bo co cho bit hiện cũng c khoảng 60 v sinh theo học tại đy .Vovinam Texas chc mừng đến VSTH Nguyễn Ti v Cc HLVtại V Đường Lac Long .

 

-Vovinam Texas Cũng c một ngy Thi Đua v thuật vo Trung Tuần thng 10- ngy 10 thng 10 năm 2010 vậy xin thng bo đến Qy Thầy ,qy v ,cc HLV chuẩn bị .

 

Thng bo v Chc Mừng

V Nguyễn Thế Hng