VOVINAM VIÊT VƠ ĐAO LÔ ĐỨC 

 CHÚC MỪNG –CHÚC MỪNG

 

 

TÂN LINH MUC TOMA AUGUSTINO HÀ QUỐC DŨNG ,C .Ss.R

ĐĂ THU PHONG LINH MUC QUA SƯ ĐĂT TAY VÀ KHẨN CẦU CHÚA THÁNH THẦN CỦA

                ĐỨC HỒNG Y - Y DANIEL DINARDO ĐD;S.T.L.

LÀ TỔNG GIÁO MUC GIÁO PHÂN GALVESTON VÀ HOUSTON .

VÀO LÚC 10:00 GIỜ SÁNG  THỨ BẢY ,NGÀY 2 THÁNG 1 NĂM 2010 .

                    TAI DỀN DỨC ME HẰNG CỨU GIÚP .

                     3417 W .LITTLE YORK  RD,HOUSTON ,TX:77091

VOVINAM VIÊT VƠ ĐAO TAI GIÁO XỨ ĐỨC ME LÔ ĐỨC  CHÚC MỪNG ĐẾN TÂN  LINH MUC TOMA AUGUSTINO HÀ QUỐC DŨNG  NHIỀU SỨC KHOẺ ĐỂ PHUC VU  GIÁO HÔI THEO THÁNH Ư CHÚA.

 

 MÔN SINH   HÀ QUỐC DŨNG  TRƯỚC ĐÂY LÀ HUẤN LUYÊN  VIÊN TAI GIAO XỨ LÔ  ĐỨC VÀ LÀ THÀNH VIÊN VOVINAM  TAI TEXAS.

 ĐĂ ĐƯƠC CHÚA YÊU THƯƠNG VÀ TUYỂN  CHON .

 

 

 

 

 CHÚC MỪNG  CHÚC MỪNG

THẦY NGUYỄN THẾ HÙNG –CÁC HUẤN LUYÊN VIÊN –VÀ MÔN SINH