Lễ Huư Nhật lần thứ 12 cố vơ sư TRẦN HUY PHONG

 

                        Tổ Chức Ngày 29-12-2009 ( nhằm ngày 14 – 11 Kỷ Sửu ) :

 

Lễ tổ chức tại Tổ Đường : số 31 Sư Vạn Hạnh , Quận 10 , Tp.HCM  .

 

9 giờ 00 Lễ dâng hương Tưởng Niệm Cố vơ sư Trần Huy Phong và cố vơ sư Mạnh Hoàng với sự tham dự của Vơ Sư Chưởng Môn , Quư vị Vơ Sư cao cấp , và các môn sinh .

 

Lễ tổ chức tại Chùa Bửu Thành  Địa chỉ : 245 đường Hoà Hảo - Trần Nhân Tôn ( số cũ 73 )   Phường 02 , Quận 10 , Thành phố Hồ Chí Minh,  VIỆT NAM.

 

10 giờ 00 lễ Tiến Linh ( nghi thức  Phật Giáo do Thầy Trụ Tŕ Chùa Bủu Thành ).

 

10 giờ 30 Tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm  cố vơ sư TRẦN HUY PHONG .

 

Đến tham dự về phía quan khách, thân hữu có: Ông Bà Giáo Sư Nguyễn Nhă, Ông Nguyễn Công B́nh , Ông Bà Đoàn Viết Huy, Chị Huỳnh Thị Loan   v..v....

 

Quư vị vơ sư thuộc Tổ Đường , Quí vị vơ sư trong Liên Đoàn VVN Việt Nam, Hội Việt Vơ Đạo Thành Phố. Quư vơ sư, huấn luyện viên đại diện một số tỉnh , quận huyện trong thành phố , và nhiều cựu môn sinh các vơ đường  ( trước & sau  1975 )   cùng tham dự lễ giỗ lần thứ 12  cố vơ sư Trần Huy Phong .

 

Quí vị quan khách , vơ sư, huấn luyện viên và môn sinh các cấp đă làm lễ dâng hương tưởng niệm trước di cốt Cố Vơ Sư TRẦN HUY PHONG .

 

Buổi lễ bế mạc lúc 11 giờ 00 .

 

Ban tổ chức sau đó kính mời quư thầy, quư vị quan khách , thân hữu, cùng quư vơ sư, môn sinh đến dự Tiệc họp mặt nhân ngày giỗ hai Thầy tại: nhà hàng Khách Sạn Phú Thọ, số 915 đường 3 tháng 2 , Quận 11 , TP.HCM.

 

Một số Thân hữu và môn sinh do điều kiện riêng, không thể đến tham dự buổi chính lễ được,  trước và sau đó đă lần lượt tới dâng hương tưởng niệm đến chiều tối .

 

Chiều Ngày 29-12-2009 ( nhằm ngày 14 – 11 Kỷ Sửu ):

 

Tại Chùa Giác Minh , số 584 đường Điện Biên Phủ ,Quận 10 , Thành phố Hồ Chí Minh, vào lúc 16G  cũng đă tiến hành Lễ Cầu Siêu , Tiến Linh ( nghi thức Phật Giáo ) dâng hương tưởng niệm trước di cốt cố vơ sư MẠNH HOÀNG nhân ngày giỗ lần thứ 41   với sự tham dự của gia đ́nh , quư vị vơ sư Tổ Đường  và quư cựu môn sinh Hoa Lư .