VIỆT VƠ ĐẠO QUẢNG PHÁT VÀO CỘNG ĐỒNG NHÂN LOẠI

02.10.2009 00:05

Vơ sư Chưởng Môn Lê Sáng

Vơ sư Chưởng Môn Lê Sáng

Các môn sinh Pháp thân mến,

Theo tập Việt Vơ Đạo, các anh đă có dịp t́m hiểu về nước Việt và người Việt. Nh́n lên bản đồ, các anh đă thấy diện tích Việt Nam rất nhỏ bé. Nh́n người Việt, các anh cũng thấy người Việt rất nhỏ bé. Vậy mà Việt Nam vẫn tồn tại được, trước mọi áp bức "cá lớn nuốt cá bé" "nước lớn thôn tính nước bé", qua ḍng lịch sử đấu tranh của nhân loại. Đó chính là tinh thần Cương Nhu Phối Triễn vơ đạo truyền thống của người Việt, biểu hiện qua tinh thần "Cây Tre": cứng mà mềm mại, đổ mà không gẫy, ḷng rỗng không, biểu trưng cho tinh thần và khí độ "an nhiên tự tại", không mê đắm quyền vị, vật chất của mẩu người quân tử Á Đông. Và đó là tinh thần Việt Vơ Đạo mà các anh thụ huấn, hàm dưỡng.

 Vơ đạo có xuất phát điểm từ dân tộc, nhưng phải đi vào mọi cộng đồng nhân loại và là tài sản chung của nhân loại. Có thế, vơ đạo mới biểu hiện được sứ vụ nhân bản của ḿnh với nền văn minh nhân loại.

Cố VS Sáng Tổ Nguyễn Lộc


Sinh thời, Cố Vơ Sư Sáng Tổ của chúng ta luôn luôn chú trọng tới công tác quảng phát tinh thần vơ đạo. Người thường nói: "Vơ đạo có xuất phát điểm từ dân tộc, nhưng phải đi vào mọi cộng đồng nhân loại và là tài sản chung của nhân loại. Có thế, vơ đạo mới biểu hiện được sứ vụ nhân bản của ḿnh với nền văn minh nhân loại."

Mà đề cập tới vấn đề quảng phát Việt Vơ Đạo vào cộng đồng nhân loại, một trong những môi trường ưu tiên của môn phái ta chính là dân tộc Pháp của các anh, một dân tộc có nhiều quan hệ văn hóa với dân tộc Việt Nam.

 Tinh thần vơ đạo luôn luôn bao dung, cởi mở, kết hợp và vượt thoát mọi lănh vực quốc gia, chủng tộc, tôn giáo và chánh trị, nên không chấp nhận mọi ư niệm và hành động kỳ thị quốc gia, chủng tộc, tôn giáo và chánh trị tác động vào các hoạt động vơ đạo.

VS Chưởng Môn Lê Sáng


Tôi cũng muốn lưu ư các anh: Tinh thần vơ đạo luôn luôn bao dung, cởi mở, kết hợp và vượt thoát mọi lănh vực quốc gia, chủng tộc, tôn giáo và chánh trị, nên không chấp nhận mọi ư niệm và hành động kỳ thị quốc gia, chủng tộc, tôn giáo và chánh trị tác động vào các hoạt động vơ đạo.

Tâm hồn người vơ đạo chúng ta do đó, phải thật đẹp. Đẹp bằng thanh tĩnh và rỗng không, không để cho chia rẽ, đố kỵ và hận thù xâm nhập. Đúng như lúc tiền sinh, Cố Vơ Sư Sáng Tổ của chúng ta đă suy tư và tâm niệm:

 


"Ta đă cạn nước mắt, mất tiếng cười v́ cuộc đời, nhưng ta đă được quay về với linh hồn trắng trong, nhân hậu của Người Thực Người, nhưng ta đă vượt lên trên những tăm tốii, tội lỗi của Người Chẳng Người. Bao đớn đau tâm hồn, nát xác người đă gieo ở ta, ta đă được gặt hái những bông hoa Cao Đẹp nhất ở sự Thương Yêu và Tha Thứ vô bờ..."

 


Tôi thân mến chúc các anh sớm gặt hái được những bông hoa Cao Đẹp nhất t́m thấy trong Thương Yêu và Tha Thứ vô bờ do Cố Vơ Sư Sáng Tổ đă chỉ dạy cho chúng ta. Đó chính là tiêu điểm lư tưởng của Việt Vơ Đạo: đạt tới một nền Nhân Vơ Đạo cho các cộng đồng nhân loại.

Tôi tha thiết kỳ vọng ở các anh, những người sinh trưởng tại Pháp quốc, quê hương của nền văn hóa Âu Châu hiện đại, và là tâm điểm phát xuất của những tinh hoa văn hóa Tây Phương. Chúng ta sẽ cùng nhau nỗ lực xây dựng một nền Nhân Vơ Đạo, khởi từ Việt Vơ Đạo.

Vơ sư Chưởng Môn Lê Sáng