Text Box:  Text Box:  
Le Suprême Conseil des Maîtres - The Supreme Council of Masters

 

 

 

 

Text Box: Vơ sư Nguyễn Văn Cường
Chủ Tịch Thượng Hội Đồng
Vơ Sư Vovinam-Việt Vơ Đạo Thế Giới

 

 

 

 

 

Text Box: Điếu văn của Thượng Hội Đồng Vơ Sư  Vovinam-Việt Vơ Đạo Thế Giới

 

 

 

 

 

 

 Anh Lê Sáng rất khả kính,

 

Chu tŕnh "Sinh Lăo Bệnh Tử" trong đời người, ai mà tránh khỏi. Hôm nay anh đă hoàn tất chu tŕnh đời người ấy. Ṿng chu tŕnh khép lại với riêng anh, nhưng lại mở một chỗ trống to lớn với đại gia đ́nh môn phái Vovinam-Việt Vơ Đạo. Chỗ trống to lớn ấy chỉ có anh mới lấp đầy. Anh đă tận hiến trọn cả đời anh để thực hiện sứ vụ cao cả ấy.

 

 Anh Lê Sáng rất đáng kính,

 

Nếu cố Sáng Tổ Nguyễn Lộc đă có công khai phá Vovinam-Việt Vơ Đạo th́ anh đă có công khai triển Môn Phái đó. Cuộc sống của anh dài hơn Sáng Tổ, v́ Người biết anh có thể hoàn thành ước mơ của Người. Anh có công rất lớn với Môn Phái. Anh đă nhận và hoàn tất nhiệm vụ được trao phó. Có thể nói vơ thuật và vơ đạo Vovinam-Việt Vơ Đạo là anh. Người đời phải trả cho anh cái danh vị "Người Thầy của vơ thuật triển khai".

 

Sáng Tổ Nguyễn Lộc không phải chỉ trao cho anh em chúng ta trọng trách duy tŕ sáng tạo của Người, mà Người c̣n muốn chúng ta phải triển khai Triết lư Vơ Đạo nữa. Anh đă hoàn tất phương tŕnh "văn vơ song toàn" mà Sáng Tổ ủy thác. Anh được lớp sư đệ thân quư trợ giúp và anh đă thực hiện được di chỉ. "Vũ trụ quan và nhân sinh quan Vovinam-Việt Vơ Đạo" là chứng tích của sứ vụ hoàn thành. Người sư đệ ưu tú, cố vơ sư Trần Huy Phong, mà anh đă một lần phải chuyển trao trọng trách lănh đạo môn phái, đă giúp anh triển khai triết đề "Cuộc cách mạng Tâm Thân".

 

Cuộc đời độc thân cống hiến cho môn phái không phải là v́ anh vô cảm, mà ngược lại anh là một con người rất nhạy cảm và đầy t́nh người.  Môn đồ của anh không ai không biết nhà thơ Quang Vũ hay Huy Vũ là chính Chưởng Môn Lê Sáng. Vậy th́ người đời phải trao trả cho anh cái danh hiệu "Vơ sư thi sĩ" hay "Vơ sư văn hóa".

 

Chủ trương độc thân không phải là tự anh muốn biến ḿnh thành nhà tu hành, nhưng là cả một cuộc thử thách, đấu tranh tâm sinh lư của một người nam giới có lư tưởng và đầy lư trí. Anh tận hiến đời riêng của anh cho môn phái. Vậy trong anh là một con người toàn vẹn cho môn phái. Danh lợi không làm anh mất đi nhân tính cao quí của người Thầy lănh đạo môn phái. Gian truân không làm anh mất đi ḷng can trường của một Việt Vơ Đạo đồ.

 

Cuộc đời của anh với thời gian sống trên trần thế đă minh chứng cho triết lư vơ đạo mà anh thường dạy dỗ : " Sống cho ḿnh, giúp người khác sống và sống cho mọi người." Phải chăng đó là diễn tŕnh mà anh c̣n đang làm dang dở để đưa môn phái Vovinam-Việt Vơ Đạo thành "VOVINAM NHÂN VƠ ĐẠO", một cống hiến cho nhân loại.

 

 

Anh Lê Sáng vô cùng kính thương,

    

Trong cuộc đời anh đă là chứng nhân của bao cuộc sống ngắn ngủi, như người Thầy vô cùng khả kính của chúng ta, cố vơ sư Sáng Tổ Nguyễn Lộc, người sư đệ ưu tú được anh chọn để kế vị anh, cố vơ sư Trần Huy Phong, hay những sư đệ đầy nhiệt t́nh của anh như Phùng Mạnh Hoàng, Nguyễn văn Thư, Trần Đức Hợp....Trong ḷng anh rất đau đớn với những lần ra đi vĩnh biệt ấy, nhưng anh vẫn phải cố vượt qua những tâm t́nh thiếu vắng ấy, mà tự an ủi bằng những lời tâm sự mượn qua câu thơ của Lư Bạch thuở xưa :

 

                               "Sống là khách qua đường,

                                 Chết là trở lại cội nguồn thiên thu.

                                 Đất Trời Quán trọ bao la,

                                 Hay chi mà khóc khúc ca u-sầu ".

 

Vâng thưa anh Lê Sáng vô cùng quư mến, cái chết nó đến không làm sao kéo lại được. Như ngày hôm nay, người Thầy, người anh vô cùng thương nhớ của chúng em ra đi vĩnh viễn; làm sao chúng em có thể quên hay t́m vui cho được ? Công lao của anh dâng hiến cho Môn phái làm sao trả cho hết ? Kho chữ của nhân loại cũng không lấp được khoảng trống của anh để lại.

 

Tiễn anh ra đi tất cả ḷng đau như cắt. Sinh kư Tử quy, ngày hôm nay tiễn anh về đoàn viên cùng Sáng Tổ. Chúng em xin mượn câu văn của người xưa để tiễn hương linh anh về miền miên viễn :

 

                               " TỬ NHI BẤT VONG, THỌ DĂ"

                Người chết không bị quên lăng, th́ cũng như sống măi vậy !

                                       Hỡi ơi ! Anh Lê Sáng !

                         Xin vĩnh biệt người anh cả vô vàn mến yêu !

 

 

       

Hoa kỳ, ngày 30 tháng 09 năm 2010

Đại diện các Sư Đệ của anh tại Hải Ngoại và tại Việt Nam.

Vs Niên Trưởng Nguyễn Văn Cường.

 

Text Box: