Kính Dâng lên anh linh Chưởng môn sáng .
bài thơ:Một Ánh sao rơi

Trời cũng buồn lây khoác áo tang .

Mưa rơi hay lệ của nhân gian .

Tiễn người về chốn xa xôi đó .

Bỏ lại trên đời tiếng thở than .
Cả một cuộc đời dâng môn phái .                 

Xây nền  Đạo dựng tương lai .

Áo người phơi trải bao mưa nắng .

Việt bừng lên sáng dậm dài .

Bao nẻo quê hương người đă đến .

Khơi sông về với biển  mông mênh .

Đem t́nh  đạo đi gieo rắc

Gian khổ,chông gai dạ vẫn bền .

Từng lớp môn sinh từng lớp tiến .

Theo chân người bước ....Đạo khai nguyên .

Tóc xanh giờ đă pha mầu bạc .

Một ánh sao rơi ......lỡ ước nguyền .

Tâm huyết của người đă gởi trao .

Xin ghi xin khắc đến ngàn sau .

Với Bàn Tay Thép Tim Từ Ái .

Đức dũng vun bồi đẹp biết bao .

Theo bước chân đi ngài sáng tổ .

Người về vĩnh viễn với .

Anh linh c̣n đó muôn năm vẫn .

Tỏa sáng trong tim vạn môn đồ .
         
                             
               Trần Bảy