Text Box: VOVINAM VIỆT V ĐẠ0 TEXAS

Text Box: THONG BO

 

 

Grand Master LE SANG

27-09-2010

It is with great sadness that we share the news of the death of our Grand Master LE SANG. He passed away at 3AM (Vietnam time) on the 27th of September 2010 at Ho Chi Minh City. His entire life, up to his very last day has been devoted to Vovinam Viet Vo Dao. ...

 

V sư L Sng, Chưởng mn đời thứ hai mn phi Vovinam-Việt V Đạo vừa qua đời vo lc 03g00 ngy 27/09/2010, tại Việt Nam, hưởng thọ 90 tuổi.

 

V sư V Thnh Long v V sư Nguyễn TK, đại diện Vovinam Việt V ĐạoTexas đ c mặt tại Saigon để phng điếu, tham dự tang lễ tại Tổ đường số 31 đường Sư Vạn Hạnh, Saigon, Việt nam.

 

Để ghi nhớ cng ơn vị v sư đ đng gp, hy sinh cả cuộc đời cho mn phi v cũng l vị Chưởng mn cuối cng, Hội Đồng V Sư Texas quyết định sẽ lm lễ truy điệu Cố V sư Chưởng Mn L Sng vo trưa ngy Chủ Nhật 17 thng 10 năm 2010 tại Houston Texas.

V đường Vovinam Hoa Lư số : Địa chỉ :10040 Synott Rd, Sugarland, TX 77478

 

Yu cầu v sư, huấn luyện viện thuộc cc v đường Vovinam Việt V Đạo tại Texas thng bo đến mn sinh cc cấp chuẩn bị tham dự Lễ Truy Điễu vo ngy giờ đ được ấn định.

 

Lin lạc : v sư Nguyễn Thế Hng điện thoại s 832 228 1253

v sư V Trung điện thoại số : 832 868 4071 .

V sư Nguyễn Trung Thnh số :281 871 8603 .

V sư L Đon 1-409-939-3753 .VS Anh Thy :281 546 3510 .

 

Houston, ngy 27 thng 10 năm 2010

 

Trưởng ban Tổ Chức lễ Truy Điệu

VS Nguyễn Thế Hng