Tin Tức Texas .

 

Hôm 21 tháng 10 năm 2012  Vovinam Lộ Đức đă tổ chức một kỳ thi cho các tŕnh độ lam đai ,từ sơ cấp đến lam đai tam cấp,  đă khoảng trên130 môn sinh tham dự thi các cấp trong ngày hôm qua khỏang 100 phụ huynh đến tham dự khuyến khích tinh thần cho các em

 

Ngoài đường Lộ Đức chính cùng sự tham dự của các đường Vovinam Hoa center ,Vovinam Lạc Long,Vovinam Linh sơn,Vovinam Ngôi lời ,Vovinam Huffmeiter .

Các chấm thi cho ngày hôm qua sự hiện diện của vs Nguyễn Thế Hùng,vs Trần Bảy ,vs TK Nguyễn ,vs Tuyết Hạnh ,vs Thùy ,vs Nguyen Tài ,HLV  cao cấp ViVi ,hlv cao cấp Steven Diệp  khoảng 20 hoàng đai các cấp

 

 

 Bàn chấm thi :1/quyền  2/Song luyện ,3/ thi  phản căn bản,4/Đ̣n chân ,chiến lược ,5/giao găm,đ̣n chân,,6/Thi khảo hạch .

Chương tŕnh bắt đầu 2:00 pm kết thúc tốt đẹp  vào 8:00 pm cùng ngày .

 

Tuần sau ngày 28 tháng 10 năm 2012 sẽ ngày thi đai đen, hoàng đai các cấp chuẩn hồng đai

Hiện đă 45 môn sinh ghi danh thi lên đai .

sự hiện diện của các từ xa về chấm thi cũng như tại địa phương .