To view text in Vietnamese, set your browser's setting to View>Encoding>Unicode (UTF-8)  
 

VVN Martial Arts School in Texas

 

 

 

 
Activities
Techniques
Philosophy
Gallery
History
Literature
Home Page


 

IMPORTANT
DATES
AHEAD

Thanksgiving 2012

Sinh Hoạt - Activities

 

Đơn Ghi Danh Môn Sinh

 Member
Application Form


Đơn Dự Thi Lên Đai
 
Belt Exam Form


 Chương Trình Thi Lên Đai
 
Belt Programs


* 13 Year Anniversary - Lo-Duc, Huffmeister, Ngoi-Loi - 3/10/2013
  - Photo &Tường Thuật

* Lễ tưởng nhớ Cố VS Trần Huy Phong và Cố VS Phùng Mạnh Chu
- Lễ tưởng nhớ tại võ đường Hoa Lư - 23/12/2012
* VOVINAM - Viet Vo Dao Los Angeles -Trung tâm Lạc Hồng
- Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập
* VOVINAM - Viet Vo Dao Houston - Trung Tâm Lộ Đức
- Thi Lên Đai - 21/10/2012
* VOVINAM - Viet Vo Dao North Carolina với nhạc phẩm Chung Màu Áo Xanh
- Nhạc: vs Huỳnh Trọng Tâm, Lời: vs Nguyễn Thế Hùng

* Thi Lên Đai - Hoàng Đai Các Cấp & Chuẩn Hồng Đai - Oct 28, 2012
- Photo
- Cảm Tạ
-
Tường Thuật

* Thi Lên Đai - Sơ Cấp và Lam Đai - Oct 21, 2012
- Tường Thuật
*  Thi Khảo Hạch - Oct, 2012
  - Thông báo
* 12 Year Anniversary - Lo-Duc, Huffmeister, Ngoi-Loi - 3/4/2012
  - Photo
 
- Slideshow
* Tưởng niệm cố VSCM Lê Sáng
  - Điếu văn - VS Trần Nguyên Đạo - Sept 27, 2011  
*  VoViNam Lunar New Year Banquet - 3/7/2011
   
- Preview
    -
Photo
    -
Clips

* Belt Examination - Huffmeister School - Feb 28, 2011 - Thi Lên Đai
 
   - Preview
 
   - Photo
    - Clips
    - Essays

* World Cup - Germany 2010 - Gỉai Vô Địch Thế Giới
   
- Official Results
* Quyết Định Thăng Đẳng Cấp - VS Trần Nguyên Đạo - Oct 30, 2010
    -
Danh Sách

* Belt Examination - Lo-Duc School - Oct 31, 2010 - Thi Lên Đai
    - Photo
    - Clips
    - Essays


*  LỄ TRUY ĐIỆU VSCM LÊ SÁNG
   
Tại VN
          * Điếu Văn - Của HĐVS VVN-VVĐ TG - VS Trần Nguyên Đạo
          * Phúng Điếu, Tiểu Sử, Tường Thuật - VS Trần Nguyên Đạo

   
Tại Hoa-Lư VVN-VVD, Houston - Oct 17, 2010

    - Lời Mở Đầu - VS Nguyễn Thế Hùng
    - Bản Tường Thuật - VS Thái Tinh
   - Lời Phát Biểu & Văn Thơ
         * Điếu Văn - của CTTHDVS - VSNT Nguyễn Văn Cường
         * Sự Sáng Tạo Võ Thuật Của VSCM Lê Sáng - VSNT Ngô Hữu Liễn
         * VSCM Lê Sáng & Sự Phát Triển VHVH Việt Nam - Tiến sĩ Nguyễn Minh Triết
         * Một Ánh Sao Rơi - VS Trần Bảy
  
- Photo (Hình Ảnh)
   -
Slideshow - Môn sinh Đỗ Tĩnh


* Texas Tournament - Lo-Duc School, Oct 10, 2010
   - Photo
   - Clips

* News: Grandmaster Le Sang has passed away - Sept 27, 2010
    - Photo (Hình Ảnh)
    -
Cáo Phó - Thong báo Truy Điệu - Texas
    -
Cáo Phó - Thong báo Truy Điệu - VĐ Nguyễn bá Học - Cali
    -
Những Kỷ Niệm Trong Tù - Vũ Ánh 9/30/2010
 

* VoViNam Long Beach
    -
Photo (Hình)

 * Worldcup The Third in Germany - Aug 25-29/2010
    - Photo (Hình))
    -
Result (Kết quả)
    -
Worldcupergebnisse

   
- Jury Members (Các giám khảo)

* VoViNam Texas Competition - Thông báo thi đua võ thuật - October 10/2010
   - Announcement (Thông báo)
   - Program (
Chương trình) & Competition Registration Form

* Thông báo & chúc mừng - Aug 13, 2010

* Summer Camp July 2010 (Trại Hè 2010) - July 3/4, 2010
  -
Announcement (Thông báo)
  -
Camp Program ( Chương Trình Cắm Trại), Instruction to Camp & Camp Location

  - Pictures & Clips
        Youth activities
        Parents activities
        50th Grand Master Anniversary & Belt Ceremony

* Thi Lên Đai - 6/27/2010 (Belt Examination)
  
- Pictures & Clips
   - Essays

Thi Hoàng Đai  - 05/16/2010 (Yellow Belt Examination)
 
   - Thông Báo, Đơn Thi (Anouncement, Exam Registration Form)
    -
Tường Thuật (Belt Exam Brief Report)
    -
Những Bài Luận Văn Thi Hoàng Đai (Essays for Belt Examination)
    -
Lớp Học Tập Hoàng Đai tại VĐ Huffmeister
(Workshop at Huffmeister)
    - Hình Ảnh & Phim Ngày Thi tại VĐ Hoa Lư (Pictures Set1, Set2 & Clips at Hoa Lu school)

*  VoViNam Lunar New Year Banquet - 3/7/2010
    - Speech by Vs Nguyen The Hung
    -
Program
    -
Slideshow
    -
Pictures

* Thi Lên Đai - 2/28/2010 (Belt Examiniation)
    - Pictures & Clips

* Chúc Mừng Tân Linh Mục Toma Augustino Hà Quốc Dũng - 01/02/2010
   -
Lời chúc mừng & Hình ảnh

* Lễ tưởng niệm cố võ sư Trần Huy Phong & Phùng Mạnh Chữ - 12/29/2009
   - Tường thuật & Hình ảnh (Brief Report & Pictures)

* Sinh hoạt & biểu diển võ thuật tại Giáo sứ Ngôi Lời Nhập Thể - New Year - 01/01/2010
  
-
Tường thuật, Hình ảnh & Clips

* Christmas party tai nhà Thầy Hùng -12/26/09
  
-
Hình ảnh

* Sinh hoạt & biểu diển võ thuật tại Giáo sứ Lộ-Đức - Thanksgiving - 11/27/09
  
-
Tường thuật, Slide show, Hình ảnh & Clips


* Kỳ Thi Lên Đai Mùa Thu 2009 Ban bien tập VoViNam Houston - 10/30/09


* Tháng Tư Trường Cũ thơ do Vs Thu Hà, phổ nhạc do Huỳnh Trọng Tâm - 10/30/09


* Tin tức VoViNam tại Á Châu - Trước Giờ G Trúc Quỳnh -10/30/09

* Giới Thiệu Hình Ảnh Sinh Hoạt Võ Đường Boston
   Vs Đỗ Anh Tuấn, Vs Cấn Đình Thọ - 10/09

* Việt Võ Đạo Quảng Phát Vào Cộng Đồng Nhân Loại Vs CM Lê Sáng - 10/09

* Cho Con Học Võ - Vs Lê văn Phúc - 10/09

* Võ Đường Southwest - Giáo xứ Ngôi Lời Nhập Thể -10/09
   - Giới thiệu & Hình ảnh

* Trại Hè 2009 tai Palacios - 7/09 (Summer Camp 2009)
   - Tường thuật & Hình ảnh (Review & Pics)

* Nhạc - Viết Cho Màu Áo Xanh đặc biệt cho Houston - 9/09
   
- Màu Áo Xanh - thơ do Vs Trần Bảy, phổ nhạc do Huỳnh Trọng Tâm

* Giãi Vô Địch VoViNam-VVD Quốc Tế lần thứ Ba tổ chức tại CHLB Đức-25-29/8/2010
   The 3rd World Cup of VoViNam-VVD will be held in Germany-25-29, Aug 2010

* Thông báo /Anouncement letter in Viet, French, English -Vs Trần Nguyên Đạo
    http://www.vovinam-worldcup2010.com/
* Ủy Nhiệm Thư/Authorization letter Viet, French, English -Vs Nguyễn Thế Trường

* Khóa Đặc Huấn VoViNam Quốc Tế tổ chức tại Thụy Sĩ - 14-15, tháng 11-2009
 International VVN-VVD Training Course will be held in Switzerland, 14-15, Nov,09

  Thư Mời /Invitation letter in Viet, French, English - Vs Trần Nguyên Đạo

* Khai Trương Võ Đường Grand Prairie, Dallas-Fort Worth, Texas - 09/26/09
   - Thư Mời, Hình Ảnh - Vs Nguyễn Tiến Hóa
* Thi Lên Đai - San Diego - 08/26/09,
Linda Vista Training Center (pps file)

* Tìm Hiểu Võ Đạo - 08/09
  - Dùng Tâm Để Kiến Chiếu Ba Mối Tương Tranh Lớn Của Nhân Loại-Cố VS THPhong
  - Tiêu Hướng Giáo Dục Của VoViNam Việt Võ Đạo - Võ Sư Chưởng Môn Lê Sáng
  - Canh Tân Môn Phái, Cách Mạng Con Người

  - Đường Hướng Việt Võ Đạo - Cố VS Trần Huy Phong

* Võ Đường Huffmeister, Cypress, Texas - 08/01/09
   - Khai Trương, Thư Cám Ơn - Vs Nguyễn Thế Hùng
   - Môn sinh và huấn luyện viên
   - Lớp Khí Công
   - Thi lên đai 08/02/09
* Papers for Belt Examination - 08/09
    - Building Up and Maintaining a New Martial Arts School - Steven Diep-8/02/2009
    - Building Up and Maintaining a New Martial Arts School - Linh Nguyen-8/02/2009
    - Effective Instructors - Michael C. White - 08/02/2009
    - VoViNam Teaching - Daniel Hoang - 08/02/2009
    - VoViNam and I - Tho Lam - 08/02/2009
    - VoViNam and I  - Pascal Lam - 08/02/2009

* Tin Tức Lộ Đức - 01/01/09:
Vovinam Lộ Đức đã tham dự Hội Chợ Mùa Lễ Tạ Ơn vừa qua vào hai ngày thử bảy và chủ nhật. Đây là năm  thứ 10 Vovinam LD đã biểu diễn võ thuật trong ngày hội chơ Cũng nhân dip. này Vovinam LD đã làm lễ thăng đi cho các hoàng đai đệ nhất cấp và lam đai tam cấp. Xin bấm vào link để xem chi tiết hình ảnh sinh hoạt của Vovinam Lộ Đức tại hội chơ.

* Tin Lễ Húy Nhật Cố Võ Sư Trần Huy Phong và Mạnh Hoàng:
Ngày 10-12-2008 Lễ Húy Nhật lần thứ 11 cố võ sư Trần Huy Phong đã dược tổ chức tại chùa Bửu Thành. Vào cùng ngày Lễ Húy Nhật lần thứ 40 cố võ sư Mạnh Hoàng đã tổ chức tại chùa Giác Minh VN. Xin bấm vào đây để đọc thêm chi tiết về ngày giỗ và xem hình ảnh.
 

 

 

Bảo Trợ
Sponsors

 


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Webmaster