Paris Ngày Hội Ngộ

(Thân Kính tặng đến qúy thầy ,quư vơ sư các anh chị em đồng môn .

Nhân dịp Đại hội Vovinam Việt Vơ Đạo kỳ 7 ở Paris .)

 

Trời tháng 5 Paris hiu hắt gió

Áo xanh mầu rộn rịp trở về đây.

Những trái tim, ḍng nhiệt huyết tràn đầy.

Dù mái tóc theo thời gian điểm bạc.

Paris đó..không hề thay đổi khác.

Ḍng sông Seine muôn thuở vẫn dạt dào.

Như mối t́nh Việt Vơ mến thương nhau.

Cùng lư tưởng một ṿng tay xiết chặt.

Gặp lại nhau rạng ngời từng ánh mắt.

Thấy ấm ḷng với hai tiếng Đồng môn.

Rợp mầu xanh như biển cả sóng dồn.

Tâm kiên định, đắp bồi nền Vơ Đạo

Paris....đỉnh Eiffel hiên ngang cao ngạo.

Như tấm ḷng của từng lớp môn sinh.

Theo bước tiền nhân mang hoài băo bên ḿnh.

Nhân Trí Dũng làm rạng danh môn phái.

Paris ơi !..Đón chào người trở lại.

Mang mầu xanh ...hội ngộ với mầu xanh.

Nối ṿng tay ….T́nh thân ái chân thành.

Năm châu đó ...VOVINAM là một.

 

Paris ngày 27 tháng 5năm 2012

DIỆP THY