VOVINAM TIẾN BƯỚC

Lng sắt son quyết dựng xy  mn phi.

Vovinam  một mi ấm gia đnh.

Đem ha kh tỏa rộng khắp mun nơi.

Vun sức sống mu xanh như biển cả.

 

Ta cng bước  một lng xy V Đạo.

Nhưng tại sao phải phn biệt n v ti.

N hay ti cng mang  mu  my biển .

Khắp mun phương từ dng giống tin rồng.

 

Hy cng bước một lng vun  Đạo Đức,

Sống cho người v cố gắng tu Thn.

Đem ti tr dắp bồi cho tuổi trẻ.

Lm rạng danh l con chu lạc rồng.

 

Hy cng bước v một lng một hướng.

Đặt bn tay Trn  tri tim Từ i.

Tự hỏi xem Đạo c ở trong ta.

CngThẳng tiến  ngại chi dường gian khổ.

 

Ngai ngần chi  chuyện cch ni ngăn song.

Chi cần ta.cng bền vững một lng.

Hy quyết tm xẻ ni dựng cơ đồ.

Dựng năm chu  mu xanh Việt v Đạo .

 

Vovinam như sng cao  biển  rộng.

Một mầu xanh như sức sống bao la.

Tnh v đạo ha mnh trong trời đất.

Vận hnh tri ha quyện với nhn gian.

 

Nguyễn thế Hng

9-4-2011