Activities
Techniques
Philosophy
Gallery
History
Literature

Belt Exam Questionaires

TRÌNH ÐỘ: TƯ VỆ VIỆT VÕ ÐẠO
THI THĂNG CẤP: LAM ÐAI

I. Mười điều tâm niệm:

Việt Võ Ðạo sinh (VVÐS) nguyện đạt tới cao độ của nghệ thuật để phục vụ dân tộc và nhân loại .

VVÐS - Nguyện trung kiên phát huy môn phái, xây dựng thế hệ thanh niên Việt Võ Ðạo 
VVÐS - Ðồng tâm nhất trí , tôn kính người trên, thương mến đồng đạo.
VVÐS - Tuyệt đối tôn trọng kỹ luật, nêu cao danh dự võ sĩ.
VVÐS - Tôn trọng các võ phái khác, chỉ dùng võ để tự vệ và bênh vực lẽ phải.
VVÐS - Chuyên cần học tập, rèn luyện tinh thần, trau dồi đạo hạnh.
VVÐS - Sống trong sạch, giản dị, trung thực và cao thượng.
VVÐS - Kiện toàn một ý chí đanh thép, thắng phục cường quyền, bạo lực. 
VVÐS - Sáng suốt nhận định, bền gan tranh đấu, tháo vát hành động.
VVÐS - Tự tin, tự thắng, khiêm cung, độ lượng, luôn luôn kiểm điểm để tiến bộ


II. Ý nghĩa đại cương 10 điều tâm niệm:
Ðiều 1 nói về Hoài bảo và mục đích học võ.
Ðiều 2 nói về Nghĩa vụ đối với môn phái và dân tộc.
Ðiều 3 nói về Tình đoàn kết trong môn phái.
Ðiều 4 nói về võ kỹ và danh dự võ sĩ 
Ðiều 5 nói về ý thức dụng võ
Ðiều 6 nói về ý hướng học tập và đời sống tinh thần
Ðiều 7 nói về Tâm nguyện sống.
Ðiều 8 nói về Rèn luyện ý chí.
Ðiều 9 nói về Nếp suy cảm, nghị lực và tính thực tế.
Ðiều 10 nói về Ðức sống và tinh thần cầu tiến.

III. Câu hỏi kiến thức võ đạo:

1) VOVINAM là gì ?

VOVINAM là từ quốc tế hóa của từ võ thuật - võ đạo Việt Nam.

2) Vì sao còn gọi VOVINAM là Việt võ Ðạo ?

Còn gọi VOVINAM là Việt Võ Ðạo vì: 

a/ Về nội dung, VOVINAM có hai phần:

Võ thuật Việt Nam (Việt Võ Thuật)
Võ Ðạo Việt Nam (Việt Võ Ðạo)

b/ VOVINAM là gốc rể, cội nguồn, còn Việt võ Ðạo là hoa trái của VOVINAM sau quá trình mấu chục năm phát triển. Có thể gọi VOVINAM hay Việt Võ Ðạo cũng Ðược. Cách gọi đầy đủ và đúng nhất là VOVINAM - Việt Võ Ðạo 

3) Khi Nghiêm lễ, Việt Võ Ðạo sinh đặt bàn tay phải lên trái tim với ý nghĩa gì ?

Khi nghiêm lễ, VVÐS đặt tay phải lên trái tim có ý nghĩa bàn tay thép đặt trên trái tim từ ái, đức dũng đi đôi với lòng nhân, võ thuật gắn liền với võ Ðạo. VVÐS chỉ được dùng võ để cảnh cáo, cảm hoá người chứ không phải để trừng phạt, trả thù người.

4) Có mấy điều sơ khởi cần ghi nhớ về kỷ luật võ đường ?

Việt Võ Ðạo sinh cần ghi nhớ 3 điều sơ khởi sau đây về kỷ luật võ đường:

1/ Ði tập đều đặn đúng giờ. Ðến trể phải báo lý do với Võ Sư hoặc Huấn Luyện Viên phụ trách. Nghỉ tập phải xin phép.
2/ Trong giờ tập phải chăm chỉ luyện tập, hoà nhã và giúp đõ bạn bè.
3/ Gặp người trên (võ sư hoặc huấn luyện viên) phải chào theo lối Nghiêm Lễ. Khi đến võ đường và trước khi ra về phải chào di ảnh cố võ sư sáng tổ môn phái 

EN VN
I
EN VN
II
EN VN
III
EN VN
  EN VN
I
EN VN
II
EN VN
III
EN VN