P
To view text in Vietnamese, set your browser's setting to View>Encoding>Unicode (UTF-8)
 

 

 

 

 
Activities
Techniques
Philosophy
Gallery
History
Literature
Lời Tuyên Thệ Nhập Môn
Initiation Pledge
 • Trước Quốc Kỳ, tượng trưng tinh thần bất khuất và sự bất diệt của dân tộc
 • Trước Việt Võ Ðạo Kỳ, tượng trưng cho truyền thống hào hùng và độ lượng của người võ sĩ đạo
 • Trước chân dung Sáng Tổ, tượng trưng tinh thần hy sinh của người thanh niên đối với tổ quốc và nhân loại.

Chúng Tôi, các tân môn sinh, nguyện noi gương Sáng Tổ Môn Phái: - Sống trong sạch, cao thượng 
- Hàm dưỡng chí khí 
- Khổ công luyện tập 

 • Ðể bảo vệ danh dự Tổ Quốc 
 • Ðể phục vụ dân tộc và nhân loại 
 • Ðể xây dựng thế hệ thanh niên Việt Võ Ðạo 

 

 • In front the national flag, representing the unyielding and everlasting spirit of our people,
 • In front of Viet Vo Dao flag, representing courageous and noble tradition of the martial artist,
 • In front of our Founder's portrait, representing the benevolence and generosity of the youth with the nation and humanity,

We, newly sworn disciple, pledge to follow the examples of our Founder: To live chastely and honorably
- To temper our will
- To practice diligently

In order to :

 • Protect our nation's honor
 • Serve our community and humanity
 • Build next generation of Vovinam

 


Our Sponsors
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Webmaster